Е-продавница

Сакате да го внесете вашиот бизнис во 21-от век? Е-трговијата е неопходна за секоја компанија која сака да расте и просперира во модерниот свет. Вредноста на е-трансакциите во 2019 година во Македонија изнесувала речиси 170 милиони евра!

Стартер пакет

2999

денари месечно
Број на продукти: 250
Број на оптимизирани слики за веб: 1000
Месечен сообраќај: 500 GB
Архива на нарачки: 100
Број на пополнувања на контакт формата месечно: 500
Број на админ корисници: 1
Професионални мејл адреси: 1
Анализа на посетеност: Google analytics
Нарачки по карго: true
Online плаќање: false
Статистики на нарачки: неделни
Број на промотивни банери или „pop-ups“ годишно: 10
Автоматски генерирани фактури: false
Можност за купони за попуст: false
Е-mail subscription list: false
Систем за менаџирање со залихи: false

Напреден пакет

3499

денари месечно
Број на продукти: 500
Број на оптимизирани слики за веб: 5000
Месечен сообраќај: 500 GB
Архива на нарачки: 1000
Број на пополнувања на контакт формата месечно: 5000
Број на админ корисници: 2
Професионални мејл адреси: 5
Анализа на посетеност: Matomo + Google analytics
Нарачки по карго: true
Online плаќање: true
Статистики на нарачки: неделни и месечни
Број на промотивни банери или „pop-ups“ годишно: 20
Автоматски генерирани фактури: true
Можност за купони за попуст: true
Е-mail subscription list: false
Систем за менаџирање со залихи: false

Премиум пакет

5999

денари месечно
Број на продукти: неограничен
Број на оптимизирани слики за веб: неограничен
Месечен сообраќај: 1024 GB
Архива на нарачки: неограничен
Број на пополнувања на контакт формата месечно: неограничен
Број на админ корисници: 2
Професионални мејл адреси: 5
Анализа на посетеност: Matomo + Google analytics
Нарачки по карго: true
Online плаќање: true
Статистики на нарачки: неделни и месечни
Број на промотивни банери или „pop-ups“ годишно: 20
Автоматски генерирани фактури: true
Можност за купони за попуст: true
Е-mail subscription list: true
Систем за менаџирање со залихи: true

Контактирај нѐ!